Столица - Основная информация о банке

Банковские продукты
+3
+2
+1
0
-0,06
-1
-2
-3
8 голосов
В этом разделе: информация о Столица, история Столица, адрес Столица, телефоны Столица, сайт Столица, реквизиты Столица
Полное название: Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк Столица
Форма собственности: КБ
Главный офис:
04210, Украина, Киевская область, Киев, ул.Тимошенко, 29-Б.
Дата основания: 05.04.2004
Лицензия НБУ: № 0 от 30.11.1999
Сайт: http://www.stolytsa.com.ua
МФО: 380623
SWIFT:
Текущее состояние: Работает
Источник информации: База данных НБУ
Последнее обновление: 19.06.2007
Постоянная ссылка: http://www.bankstore.com.ua/banks/124263/

Банк "Столица" предоставляет полный спектр банковских услуг как для частного лица, так и для юридического лица.

Основные банковские продукты:
   Кредиты Столица (0)
   Депозиты Столица (0)

Просмотреть список услуг банка

Финансовые показатели деятельности банка "Столица"

По состоянию на 10.2015 активы банка составляют 115,44 млн. гривень, балансовый капитал -1,78 млн. гривень, обязательства 117,21 млн. гривень.

Кредитно - инвестиционный портфель банка составляет -10,06 млн. гривень.

Капитал банка составляет 32,24 млн. гривень с ростом 0,01% по отношению к предыдущему месяцу.

Сумма депозитов физических лиц составляет 12,35 млн. гривень. Депозиты юридических лиц составляют -73,34 млн. гривень.

Финансовый результат -113,26 млн. гривень с прибыльностью активов -98,11% и прибыльностью уставного капитала -41,63%.

Филиальная сеть банка состоит из 5 отделений.

Отделения Столица в крупнейших городах Украины:


Банк владеет сетью из 0 банкоматов.

Банкоматы Столица в крупнейших городах Украины:


В этом разделе Вы можете посмотреть полный список банкоматов Столица и найти банкоматы Столица на карте Украины.

На сайте имеется 3 новостей, статей и пресс-релизов, ссылающихся на банк "Столица".

Количество комментариев в обсуждении деятельности банка составляет 3.

Комерційний банк „Столиця” було зареєстровано Національним банком України у 2004 році.
Банк створено як універсальну фінансову установу, що поєднує у своїй діяльності величезний досвід і молоду енергію, найсучасніші банківські технології та розумний консерватизм, постійний потяг до вдосконалення та використання надбань минулого, пошук гармонії інтересів Банку, засновників, клієнтів та партнерів по бізнесу.
Отримані ліцензії та дозволи Національного банку, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку дають можливість Банку здійснювати практично весь спектр операцій на ринку банківських послуг та цінних паперів.
Серед головних напрямів діяльності необхідно назвати: залучення коштів фізичних та юридичних осіб, відкриття поточних рахунків та обслуговування операцій за ними, надання касових послуг та послуг із зберіганням цінностей клієнтів, різноманітні форми кредитування, проведення валютних операцій, міжбанківські операції, купівля та продаж цінних паперів за власний рахунок та за дорученням клієнтів, операції з векселями, здійснення операцій із залученням акредитивів, управління майном клієнтів.
Для оптимізації операційного процесу та системи взаємодії „клієнт-Банк”, КБ „Столиця” застосовує найсучасніші інформаційні технології та програмні продукти. При цьому технологія обслуговування клієнтів постійно вдосконалюється та наближається до їхніх потреб, мінімізуються фінансові витрати клієнтів, оптимізуються терміни банківського обслуговування.
Особливу увагу Банк приділяє формуванню власного кадрового потенціалу, який є основою успіху для кожної банківської установи. Колектив Банку – це колектив однодумців, які об’єднані спільними метою та завданнями, мають єдині погляди, сповідують визначену філософію бізнесу та дотримуються загальноприйнятої професійної етики.
     Філософія банківського бізнесу КБ „Столиця” полягає у гармонійному розвитку всіх складових сучасного бізнесу: комерційного напряму, економічної та соціальної ролі Банку у національній банківській системі.
Головною визначальною рисою у роботі Банку є застосування індивідуальних підходів до потреб кожного клієнта, незважаючи на обсяг операцій, які він здійснює. У своїй діяльності Банк постійно намагається органічно поєднати власні комерційні інтереси, інтереси клієнтів та держави.
Найвищою цінністю Банку є набуття суспільного іміджу надійної, професійної та модерної фінансової установи. У стосунках із клієнтами найважливішими складовими для КБ „Столиця” є сумлінне дотримання взятих на себе зобов’язань та високих традицій шляхетності.    КБ „Столиця” є універсальною банківською установою. Водночас Банк виконує роль фінансового посередника у складі корпорації „Столиця”, яка займає одне з провідних місць на ринку будівництва житлової нерухомості м. Києва. Виконання цієї ролі потребує від Банку  постійного пошуку нових технологій управління фінансовими потоками корпорації та методів їх оптимізації. Враховуючи високий авторитет корпорації у бізнесовому середовищі, це покладає на Банк додаткову відповідальність.
Комерційний банк „Столиця”, незважаючи на молодість, з успіхом виконує свої функції та завдання. Кожен новий день примножує надбання та фінансову міць Банку, кожен новий день – це нові клієнти та партнери Банку, це нові рішення та ідеї, які наближають Банк до головної мети – формування у суспільній свідомості ролі Банку як унікального фінансового посередника та партнера.
Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама

загрузка...