Клиринговый дом - Основная информация о банке

Банковские продукты
+3
+2
+1
0
0,02
-1
-2
-3
30 голосов
В этом разделе: информация о Клиринговый дом, история Клиринговый дом, адрес Клиринговый дом, телефоны Клиринговый дом, сайт Клиринговый дом, реквизиты Клиринговый дом
Полное название: Публичное акционерное общество «Банк «Клиринговый дом»»
Форма собственности: АК
Главный офис:
04070, Украина, Киевская область, Киев, ул. Борисоглебская, 5А
Дата основания: 13.06.1997
Лицензия НБУ: № 0 от 30.11.1999
Сайт: http://www.clhs.kiev.ua
МФО: 300647
SWIFT:
Текущее состояние: Работает
Источник информации: База данных НБУ
Последнее обновление: 19.06.2007
Постоянная ссылка: http://www.bankstore.com.ua/banks/124285/

Банк "Клиринговый дом" предоставляет полный спектр банковских услуг как для частного лица, так и для юридического лица.

Основные банковские продукты:
   Кредиты Клиринговый дом (0)
   Депозиты Клиринговый дом (0)

Просмотреть список услуг банка

Финансовые показатели деятельности банка "Клиринговый дом"

По состоянию на 10.2015 активы банка составляют 3618,32 млн. гривень, балансовый капитал 550,91 млн. гривень, обязательства 3067,41 млн. гривень.

Кредитно - инвестиционный портфель банка составляет 2349,54 млн. гривень.

Капитал банка составляет 496,34 млн. гривень с ростом 0,18% по отношению к предыдущему месяцу.

Сумма депозитов физических лиц составляет 1972,12 млн. гривень. Депозиты юридических лиц составляют 636,39 млн. гривень.

Финансовый результат -25,13 млн. гривень с прибыльностью активов -0,69% и прибыльностью уставного капитала -5,71%.

Банк владеет сетью из 0 банкоматов.

Банкоматы Клиринговый дом в крупнейших городах Украины:


В этом разделе Вы можете посмотреть полный список банкоматов Клиринговый дом и найти банкоматы Клиринговый дом на карте Украины.

На сайте имеется 7 новостей, статей и пресс-релизов, ссылающихся на банк "Клиринговый дом".

Количество комментариев в обсуждении деятельности банка составляет 1.

АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” зареєстрований Національним банком України 30 грудня 1996 року, реєстраційний №264.

Місцезнаходження Банку: м. Київ, 04070, вул. Борисоглібська, 5-А.

АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” – акціонерне товариство відкритого типу.

АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Національного банку України №171 від 29 грудня 2001 року та письмового дозволу Національного банку України №171-1 від 29 грудня 2001 року.

Крім того, Банк має ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів серії АВ №113070 від 19.10.2004 року.

Банк є:

· засновником ЗАТ “Українська міжбанківська валютна біржа”; ВАТ “Міжрегіональний фондовий союз”; Кримської міжбанківської валютної біржі;

· членом Міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T.;

· Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

· користувачем міжнародної інформаційно - ділінгової системи REUTERS;

· асоційованим членом міжнародної платіжної системи VISA International, Професійної Асоціації Реєстраторів та Депозитаріїв, Асоціації “Український Кредитно-Банківський Союз”, Київської Торгово-промислової палати, Української Торгово-промислової палати.

Банк має статус уповноваженого банку з обслуговування поточних рахунків фізичних осіб з виплати пенсій та грошової допомоги.

АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” – банківська установа, яка динамічно розвивається, розширює універсальність фінансової діяльності, спектр банківських послуг, зберігаючи при цьому імідж надійного партнера з довірою клієнтів.

Стратегічна мета Банку полягає в розвитку комплексного високоякісного банківського обслуговування клієнтів, розширенні спектру банківських послуг, впровадженні передових банківських технологій, покращенні показників доходності та прибутковості, що сприятиме підвищенню надійності та інвестиційної привабливості Банку. Діяльність Банку направлена на якісний та збалансований ріст, підвищення фінансової стійкості, зміцнення позицій в банківському секторі та посилення функціональної ролі в економічному та соціальному розвитку країни.

Для успішної реалізації стратегічного плану, Банк вважає за необхідне втілення таких пріоритетних завдань:

· збільшення обсягу операцій та спектру банківських послуг за умови подальшої інтеграції банку на міжнародних фінансових ринках;

· оптимізація структури активів та пасивів;

· забезпечення високого рівня обслуговування клієнтів у відповідності до світових стандартів ведення банківської справи;

· розвиток інвестиційної діяльності банку;

· розвиток сфери кредитування фізичних осіб;

· збільшення власного капіталу;

· подальший розвиток сфери послуг інкасації;

· впровадження нових систем мотивації та стимулювання праці.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ БАНКУ

Банк є універсальною банківською установою, що надає широкий спектр банківських послуг згідно з чинним законодавством та у відповідності до отриманої банківської ліцензії та письмового дозволу НБУ (крім операцій з банківськими металами на валютному ринку України та на міжнародних ринках; операцій по випуску, обігу, погашенню (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї). Клієнти банку отримують комплексне обслуговування, яке включає операційне, розрахунково-касове, готівкові та безготівкові конверсійні операції в ВКВ та ОКВ, супроводження зовнішньоекономічних операцій, документарні операції, залучення грошових коштів, операції з цінними паперами, векселями, кредитування, надаються послуги інкасації. За дорученням своїх клієнтів, Банк проводить комісійні операції з придбання та продажу цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках. На ринку цінних паперів Банк займає одне з провідних місць по здійсненню депозитарної діяльності Зберігача. До числа клієнтів, які користуються послугами зберігача АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”, входять юридичні та фізичні особи, торговці цінними паперами, інвестори, резиденти та нерезиденти. Депонентам надано повний спектр послуг зберігача, знання, досвід і професіоналізм персоналу, банківське сховище, сучасне комп’ютерне та програмне забезпечення. Напрацьована професійна база, сприятлива тарифна політика, індивідуальний підхід дають можливість розвивати цю послугу в подальшій діяльності.

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама

загрузка...