Кредобанк - Основна інформація про банк

Банківські продукти
+3
+2
+1
0
0
-1
-2
-3
108 голосів
В этом разделе: информация о Кредобанк, история Кредобанк, адрес Кредобанк, телефоны Кредобанк, сайт Кредобанк, реквизиты Кредобанк
Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство "Кредобанк"
Форма власності: ВАТ
Головный офіс:
79026, Україна, Львівська область, Львів, вул. Сахарова, 78а
Дата заснування: 14.05.1990
Ліцензія НБУ: № 43 від 27.01.2006
Горячая линия: телефон: 8 800 500 8 500,    e-mail: office@kredobank.com.ua
Сайт: http://www.kredobank.com.ua
МФО: 325912
SWIFT:
Поточний стан: Працює
Джерело інформації: База даних НБУ
Останнє оновлення: 19.06.2007
Постійне посилання: http://www.bankstore.com.ua/ua/banks/123591/

Банк "Кредобанк" предоставляет полный спектр банковских услуг как для частного лица, так и для юридического лица.

Основные банковские продукты:
   Кредити Кредобанк (0)
   Депозити Кредобанк (0)

Переглянути список послуг банку

Финансовые показатели деятельности банка "Кредобанк"

По состоянию на 10.2015 активы банка составляют 4288,55 млн. гривень, балансовый капитал 561,19 млн. гривень, обязательства 3727,36 млн. гривень.

Кредитно - инвестиционный портфель банка составляет 2563,12 млн. гривень.

Капитал банка составляет 1811,60 млн. гривень с ростом 0,67% по отношению к предыдущему месяцу.

Сумма депозитов физических лиц составляет 866,76 млн. гривень. Депозиты юридических лиц составляют 615,69 млн. гривень.

Финансовый результат -63,90 млн. гривень с прибыльностью активов -1,49% и прибыльностью уставного капитала -3,33%.

На сайте имеется 11 новостей, статей и пресс-релизов, ссылающихся на банк "Кредобанк".

Количество комментариев в обсуждении деятельности банка составляет 19.

ВАТ "КРЕДОБАНК" - це банк з найбільшою польською інвестицією у банківську установу України. На сьогодні у структурі акціонерного капіталу ВАТ "КРЕДОБАНК" західні інвестиції складають 98.18%, український капітал - 1.82%.

ВАТ "КРЕДОБАНК" створено у Львові та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. У Національному Банку України Банк перереєстровано 14 жовтня 1991 року. До 2002 року Банк був відомий як АТ "Західно-Український Комерційний Банк", а з липня 2003 р. до 1.03.2006 р. - АТ "Кредит Банк (Україна)".

У 2003 році з метою посилення власних позицій на польському ринку Kredyt Bank S.A. (Польща) - основний інвестор банку за згодою з портфельним інвестором - Європейським банком реконструкції та розвитку розпочав процес тендерного продажу власної частки у статутному капіталі АТ "Кредит Банк (Україна)".

8 квітня 2004 р. - підписано Догововір продажу акцій АТ "Кредит банк (Україна)" між PKO BP SA (Польща) і Kredyt Bank S.A. (Польща).

27 січня 2006 р. - Національний банк України надав ліцензію та дозвіл на здійснення операцій для ВАТ "КРЕДОБАНК" у зв'язку із зміною назви банку.

1 березня 2006 р. - банк офіційно змінив назву на ВАТ "КРЕДОБАНК".

20 липня 2006 р. - міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's повідомило про підвищення короткострокового кредитного рейтингу ВАТ «КРЕДОБАНК» за міжнародною шкалою - з «С» до «В».

20 квітня 2007 року - PKO BP SA підписав договір з ЄБРР про купівлю акцій ВАТ "КРЕДОБАНК", що на сьогодні складають 28,2486% статутного капіталу банку.

25 квітня 2007 р. - Львівська торгово-промислова палата визнала кращим закордонним інвестором року  PKO BP SA, за діяльність ВАТ "КРЕДОБАНК".

10 серпня 2007 року - ВАТ «КРЕДОБАНК» отримав дозвіл від Національного банку України на здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України.

Акціонери Банку

PKO BP SA (Powszechna Kasa Oszczędnoścі Bank Polskі Spółka Akcyjna)

PKO BP SA - найбільший польський банк за величиною активів. Є лідером на ринку депозитно-розрахункових рахунків, іпотечного кредитування, електронного банківництва, платіжних карток, обслуговування малих та середніх підприємств.

Банк має найрозгалуженішу серед польських банків мережу філій і відділень, яка нараховує близько 1300 установ. У системі банку зайнято 32 тис. працівників.

На сьогодні 51,5% акцій PKO BP SA належить польській державі в особі Державного Казначейства, решта - іншим акціонерам.

На кінець 2006 року валюта балансу PKO BP SA склала 99,1 млрд. злотих, що перевищує величину активів усіх комерційних банків України разом взятих. Капітал PKO BP SA склав 10,035 млрд. злотих, показник платоспроможності - 11,7%.

Прибуток, отриманий PKO BP SA у 2006 році склав 2047,4 млн. злотих, що на 22,1% перевищує величину прибутку за аналогічний період минулого року. PKO BP SA є найбільш прибутковим банком у банківській системі Польщі.

Інтернет сторінка PKO BP SA »

до 26.07.2007р. - Європейський Банк Реконструкції і Розвитку

 • Створено у 1991 р. (штаб-квартира у м. Лондон). Представляє собою міжнародну
  організацію, до складу якої входить 61 член.
 • Завдання: сприяти переходу до ринкової економіки, розвитку приватної ініціативи у
  країнах Центральної та Східної Європи.
 • Основними формами фінансування ЄБРР є: кредити, вкладення в акціонерні капітали
  (акції) і гарантії.

Інтернет сторінка Європейського Банку Реконструкції і Розвитку »

Іноземні інвестиції забезпечили стабільність розвитку ВАТ "КРЕДОБАНК", стали гарантіями захищеності для клієнтів, відкрили доступ до фінансових ресурсів, досвіду і технологій європейських банків та додатково зміцнили позиції Банку на українському та світовому фінансовому ринках. ВАТ "КРЕДОБАНК" активно розширює філійну мережу, яка складається з 24 філій і 146 відділень у 19 областях України та Автономній Республіці Крим.

Сьогодні ВАТ "КРЕДОБАНК" - це банк, що динамічно розвивається, входячи у двадцятку кращих банків України. Основними напрямками розвитку ВАТ "КРЕДОБАНК" є: активність операцій з кредитування, обслуговування експортно-імпортних операцій, операцій з цінними паперами, ріст статутного капіталу, нарощування депозитних ресурсів, впровадження нових технологій і продуктів.

Так, станом на 01.10.2007року:

 • чисті активи - 4 118.0 млн. грн.
 • сукупні зобов'язання - 3 677.8 млн. грн.
 • кредитно-інвестиційний портфель - 3 100.8 млн. грн.
 • депозити фізичних осіб - 1 785.5 млн. грн.
 • депозити юридичних осіб - 1 122.4 млн. грн.
 • чистий прибуток - 5.92 млн. грн.
 • капітал (регулятивний) - 543.7 млн.грн.

Банк здобуває високі рейтингові позиції серед вітчизняних банків. Згідно з інформацією Асоціації Українських Банків  ВАТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.10.2007 р.:

 • за величиною активів посів 28 місце;
 • за величиною сплаченого статутного капіталу - 27 місце;
 • за обсягом депозитів фізичних осіб Банк посідає 18 місце в цьому ж рейтингу;
 • за величиною  кредитно-інвестиційного портфелю (при збереженні якісних показників заборгованості) - 27 місце серед вітчизняних банків.

ВАТ "КРЕДОБАНК" активно впроваджує європейські стандарти якості обслуговування клієнтів, нові банківські технології, динамічно реагує на ринкову кон'юнктуру, розширює спектр фінансових послуг, виходить на нові географічні ринки, активно розбудовує філійну мережу, налагоджує довгострокові, взаємовигідні ділові відносини. Банк утвердив себе як стабільна і прозора структура в очах західноєвропейських фінансових кіл.

Динамічні темпи розвитку Банку, вихід на нові географічні ринки, розширення спектру послуг, застосування нових банківських технологій зумовлюють необхідність постійних змін в організаційній структурі банку та побудову такої, яка б давала змогу оперативно реагувати на зміни ринкової кон'юнктури.

Станом на 1 жовтня 2007 року організаційну структуру ВАТ "КРЕДОБАНК" формують Головний Банк, 24 філії і 146 відділень.

У ВАТ "КРЕДОБАНК" працює понад 2200 осіб, переважно це люди з вищою та вищою фінансово-економічною освітою. При цьому домінує молодь віком до 35 років. Бізнес-тренінги персоналу здійснюються з залученням міжнародних установ: Британського фонду Ноу Хау (Know How Fund), Західно-Української ініціативи ACDІ/VOCA (Agrіculture Co-operatіve Development Іnternatіonal). Значну допомогу у навчанні надає PKO BP SA, у якому персонал проходить стажування і знайомиться з досвідом роботи на польському фінансовому ринку.

Місія Банку - реалізація сподівань клієнтів, акціонерів та персоналу Банку шляхом етичного ведення бізнесу, забезпечення високої якості послуг із збільшенням ринкової частки та ростом ринкової вартості Банку.

Бачення Банку: Безпечний, універсальний та динамічний банк.

У серпні 2005 року Правлінням та Спостережною Радою Банку затверджено нову Стратегію динамічного розвитку ВАТ "КРЕДОБАНК" на 2005-2008 рр., яка передбачає агресивну політику щодо нарощення клієнтської бази, обсягів операцій, збільшення ринкової частки із забезпеченням належного рівня безпеки для клієнтів, що спирається на всебічну підтримку стратегічного інвестора PKO BP SA. Зміст Стратегії полягає у динамічному зростанні Банку на фоні динамічного зростання банківського ринку та української економіки. Кінцевим результатом реалізації Стратегії має стати зростання ринкової вартості Банку на суму, що суттєво більша за величину внесених у його капітал інвестицій.

Головні стратегічні цілі:

 • збільшення ринкової частки Банку на українському ринку банківських послуг з 1,0% до 2,1% за обсягом чистих активів, що дозволить увійти до числа ДЕСЯТИ найбільших банків України;
 • зростання ефективності діяльності Банку не менш як у 2 рази, а саме віддачі на капітал (ROE) до рівня 15%, відношення затрат до доходів (C/I) до рівня 60%.

За економічним статусом Банк буде розвиватися як спеціалізований ощадний банк, що забезпечить вищий рівень надійності та безпечності Банку для його клієнтів.

За спектром пропонованих продуктів і послуг Банк залишатиметься універсальним комерційним банком, без скорочення спектру виконуваних операцій та обмеження продуктової оферти для клієнтів.

В умовах обмеженості капітальної бази українських банків та низькій консолідації сектора капітал, технології та досвід, інвестовані PKO BP SA в Банк, повинні сприяти відкриттю "другого дихання" Банку та забезпечити повноцінну реалізацію потенціалу росту разом з ринком, що динамічно розвивається.

При реалізації Стратегії динамічного розвитку стратегічними бізнес-пріоритетами Банку будуть такі сегменти фінансового ринку:

 • роздрібний сегмент, у тому числі:
  - обслуговування "масового клієнта";
  - іпотека і фінансування нерухомості;
  - індивідуальне (private-banking) обслуговування через спеціалізовані канали продажу;
 • корпоративний сегмент, насамперед:
  - малі та середні підприємства;
  - підприємства, що здійснюють експортно-імпортну діяльність;
  - спільні україно-польські підприємства;
 • ринок небанківських фінансових послуг, у тому числі:
  - ризикове страхування та страхування життя;
  - лізингові операції;
  - недержавне пенсійне забезпечення.

Головними напрямками розвитку Банку у 2005-2008 рр., що будуть мати пріоритетний характер, є:

 1. утвердження ВАТ "КРЕДОБАНК" як Банку загальнонаціонального масштабу, що залучає та обслуговує клієнтів на всій території України;
 2. утримання та суттєве зміцнення позицій на "домашньому ринку" західних областей України, набуття статусу "банку першого вибору" в Західному регіоні України;
 3. власний органічний ріст Банку разом із ринком, що динамічно розвивається, який має на меті залучення нових клієнтів, нарощення обсягів операцій та зростання ринкової частки Банку;
 4. вихід на нові для Банку фінансові ринки, що суміжні з ринком банківських послуг, та дозволяють досягнути ефекту синергії для Банку та групи капіталу PKO BP SA;
 5. вдосконалення технологій діяльності Банку, насамперед, інформаційних та маркетингових, з метою забезпечення стійкої конкурентноздатності Банку та його продуктів на українському ринку;
 6. внутрішня реструктуризація Банку та удосконалення системи управління персоналом з метою покращення ефективності Банку та якості обслуговування клієнтів;
 7. створення загальнодоступної мережі продажу, яка наближена до потенційних роздрібних клієнтів та доповнюється дистанційними каналами продажу.

ВАТ "КРЕДОБАНК" здійснює банківські операції у відповідності із Законом України "Про банки і банківську діяльність" згідно ліцензії Національного банку України № 43 від 27 січня 2006 року.

ВАТ "КРЕДОБАНК" - член Асоціації українських банків, Першої Фондової Торговельної Системи, Київської міжбанківської валютної біржі та міжнародних платіжних систем Europay Іnternatіonal і Vіsa Іnternatіonal.

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама

загрузка...