Народный Капитал - Основная информация о банке

Банковские продукты
+3
+2
+1
0
-0,02
-1
-2
-3
18 голосов
В этом разделе: информация о Народный Капитал, история Народный Капитал, адрес Народный Капитал, телефоны Народный Капитал, сайт Народный Капитал, реквизиты Народный Капитал
Полное название: Открытое акционерное общество "Банк Народный Капитал"
Форма собственности: АБ
Главный офис:
03067, Украина, Киевская область, Киев, б-р Ивана Лепсе 4
Дата основания: 21.09.1993
Лицензия НБУ: № 0 от 30.11.1999
Горячая линия: телефон: 044 2611310
Сайт: http://www.nkbank.com.ua
МФО: 322432
SWIFT:
Текущее состояние: Работает
Источник информации: База данных НБУ
Последнее обновление: 19.06.2007
Постоянная ссылка: http://www.bankstore.com.ua/banks/122336/

Банк "Народный Капитал" предоставляет полный спектр банковских услуг как для частного лица, так и для юридического лица.

Основные банковские продукты:
   Кредиты Народный Капитал (0)
   Депозиты Народный Капитал (0)

Просмотреть список услуг банка

Финансовые показатели деятельности банка "Народный Капитал"

По состоянию на 7.2009 активы банка составляют 92,53 млн. гривень, балансовый капитал 45,11 млн. гривень, обязательства 47,42 млн. гривень.

Кредитно - инвестиционный портфель банка составляет 73,72 млн. гривень.

Капитал банка составляет 45,52 млн. гривень с ростом 100,43% по отношению к предыдущему месяцу.

Сумма депозитов физических лиц составляет 15,16 млн. гривень. Депозиты юридических лиц составляют 7,36 млн. гривень.

Финансовый результат 0,35 млн. гривень с прибыльностью активов 0,37% и прибыльностью уставного капитала 0,83%.

Филиальная сеть банка состоит из 0 отделений.

Отделения Народный Капитал в крупнейших городах Украины:


Банк владеет сетью из 0 банкоматов.

Банкоматы Народный Капитал в крупнейших городах Украины:


На сайте имеется 0 новостей, статей и пресс-релизов, ссылающихся на банк "Народный Капитал".

Количество комментариев в обсуждении деятельности банка составляет 2.

Відкрите Акціонерне Товариство “банк НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”, зареєстроване в НБУ 21.09.93р., перереєстроване 04.03.96р., реєстраційний № 198.
Відкрите Акціонерне Товариство “банк НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” перейменовано з Відкритого Акціонерного Товариства „ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК” і є його правонаступником згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 20 березня 2006 року.
Адреса банку: 03067, м.Київ, бул.Івана Лепсе, 4.

 

Банк здійснює свою діяльність на підставі банківської ліцензії №109 та письмового дозволу №109-2, які поновлені 20.06.2006 року, на право здійснення банківських операцій, визначених відповідними частинами статті 47 Закону України „Про банки і банківську діяльність”.
Регулятивний капітал банку є достатнім для виконання нормативних і ліцензійних вимог та підтримання високого рівня платоспроможності і захисту інтересів вкладників.
Одним з пріоритетних напрямків діяльності в даний час є розширення кола клієнтів, як юридичних, так і фізичних осіб, з метою забезпечення стабільної ресурсної бази, гарантування їх всебічного та якісного обслуговування, а також впровадження нових видів продуктів та послуг для збільшення доходів банку.

Організаційна структура банку


Організаційна структура банку включає:

 

  • 12 відділів:
  • 3 комітети:

 

Загальне керівництво банком


Стратегічна мета банку – зміцнення фінансового стану і підвищення ефективності діяльності банку за рахунок збільшення статутного та регулятивного капіталів банку, кількості клієнтів банку, розширення обсягів та спектру виконуваних операцій.
На основі вирішення перелічених проблем банк забезпечив підвищення прибутковості діяльності, повне виконання економічних нормативів, високу якість обслуговування клієнтів та прагнув здобути імідж надійної стабільно працюючої установи.
Спеціалізація банку – Відкрите Акціонерне Товариство “банк НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” розвивалось і буде розвиватись як універсальний банк, що надає широке коло послуг та операцій, в межах наданої ліцензії і письмового дозволу на виконання операцій для забезпечення найбільш повного задоволення потреб клієнтів.
Регулятивний капітал банку за звітний рік збільшився на 3,3 млн. грн. та станом на 31.12.2006 становив 37,6 млн. грн. (або 5,7 млн. ЄВРО), що відповідає діючим нормативним вимогам та забезпечує банку можливість виконання всіх операцій в межах отриманої Банкової ліцензії та письмового Дозволу на здійснення операцій, наданих Національним банком України.
Збалансованість активних і пасивних операцій дозволяє банку підтримувати необхідний рівень платоспроможності та ліквідності, що забезпечує фінансову надійність та стабільність його діяльності, здійснення платежів клієнтів в режимі реального часу.

Органи управління Банку:

 

  • Загальні збори акціонерів
  • Спостережна рада банку
  • Правління банку

 

Органи контролю Банку:


  • Ревізійна комісія банку
  • Внутрішній аудит банку
Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама

загрузка...